Yhdistyksen toimihenkilöt 2010‐2012

plagiarism checker websitesYhdistyksen puheenjohtaja Mikko Välisalo Helsingistä. mikko_valisalo(ät)yahoo.com Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anna Mikkonen Helsingistä. mikkonenanna(ät)hotmail.com
Yhdistyksen hallituksen jäsenet:
Minna Virta, Turku
Tellervo Malmiola, Rovaniemi
Soili Koistinen, Joensuu
Jukka Kursula, Helsinki
Anna Mikkonen, Helsinki

Yhdistyksen hallituksen varajäsenet:
Sari Koistinen, Helsinki
Lea Nykänen; Helsinki
Dina Antila, Vantaa

Yhdistyksen sihteeri Jukka Kursula.
Yhdistyksen tiedottajat Anna Mikkonen ja Mikaela Goad. Yhdistyksen rahastonhoitaja Sari Koistinen.

ETU ry

Edustajat turvapaikanhakijalapsille

ETU ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on palvella kaikkia turvapaikanhakijalasten edustajia ympäri Suomea.  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja valvoa edustajien yleisiä ja yhteisiä toimintaan ja tehtäviin liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Toiminnan tavoitteena on edistää ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edun toteutumista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, tekee niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
- välittää alaan liittyvää tietoa, laatii selvityksiä ja edesauttaa alaan liittyvän koulutuksen toteutumisesta
- antaa neuvontaa ja opastusta yhdistyksen jäsenille edustajan tehtävästä ja toiminnasta

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja joka on toiminut tai toimii kotouttamislain mukaisena edustajana ja sitoutuu edustajakoulutuksiin.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.
Yhdistyksen jäsenmaksu yksittäisille henkilöille on 20 euroa / vuosi.
Kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu on 100 euroa (kertasuoritus).

Liity jäseneksi / Bli medlem: Lomake/Blankett

Yhdistyksen toimihenkiöt ja yhteystiedot: PDF

Kokous- ja kokoontumiskutsuja - 18.2. ja 24.3.2011:

ETU ry:n kokouksissa on tullut esiin tarve jutella asioista vapaamuotoisemmin ja laajemmin kuin mihin yhdistyksen kokouksissa on ollut aikaa ja mahdollisuutta. Tämän takia ajattelimme kokoontua noin joka toinen kuukausi vapaamuotoisemmin. Seuraava tällainen vapaamuotoinen tapaaminen on pe. 18.2. klo 18 eteenpäin Kulttuurikeskus Caisan Cafe Caisassa Helsingissä. Caisan ravintolasta saa kurdilaistyyppistä ruokaa klo 21 asti. Alustava varaus on jo tehty tuohon paikkaan, mutta jatkossa voimme kokoontua muualla ja myös muualla Suomessa. Tässä vielä osoitetiedot: Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 / Kaisaniemen metroasema. Tervetuloa hallituksen puolesta!

Seuraava ETU ry:n kokous päätettiin pitää Yhteiset Lapsemme ry:n Yksintulleet-hankkeen iltapäiväseminaarin jälkeen 24.3. klo 17-19 Helsingissä (Väestöliitto, Kalevank. 16 A. Alaovi on kiinni, tulijat voivat soittaa minulle 050-373 9932).

Kokouksen esityslista lähetetään lähempänä, mutta käsiteltäviä asioita voi tietenkin jo ehdottaa.
changelly fees

Aineiston kuvaus

is bitcoin mining worth itterm paper writing

Nutukan pilottiohjelmissa opettajat ovat avanneet omat tuntinsa. Tälle sivustolle on kerätty aineistoja vuosien 2006-2007 aikana Turun kristillisessä opistossa, Viittakiven opistossa ja Seurakuntaopistossa sekä Turun ja Perniön vastaanottokeskuksissa  järjestetyistä pilottien opetuksesta.

Kenelle: opettajille

Aineisto on tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen opettajille ja nuorten ohjaajille. 

Sisältö: tuntien toteutuksia ja niiden arviointia

Aineistossa on mukana opetussuunnitelma, jota rakennettiin ja kehiteltiin kahden hankevuoden aikana.  Kyse on yleisvalmentavasta kurssista, jonka sisällöt noudattelevat Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen sisältöjä. Varsin paljon painotetaan arjen taitoja,  oppimisen ohjausta, motivointia ja kannustamista. Opetussuunnitelma on kehys, joka toteutuu luokkatilanteissa. Niinpä aineisto sisältääkin tuntien toteutuksia ja opettajan arvioita niiden onnistumisesta.

Käyttö: vihjeitä omaan opetukseen

Ideana on, että nuorten maahanmuuttajien opettajat voisivat  saada vihjeitä omaan opetukseensa. 

Tuntikuvaukset ovat esimerkkejä siitä, miten opetus on käytännössä toteutettu. Useimmiten koulutuksen toteuttajia on useita. Työkansio voi osaltaan auttaa opetuksen yhteensovittamisessa eheäksi kokonaisuudeksi.

Tärkeää erityisesti maahanmuuttajien opetuksessa

Opettajien kokemus on, että motivointi saattaa olla erityisen haasteellista, mutta että varsin usein nuoret maahanmuuttajat ovat innostuneita ja ahkeria. Tuntikuvauksiin on kirjattu opetuksen tavoitteita. Erityisellä huolella kannattaa miettiä jokaisen opetusrupeaman osalta se mitä on tarkoitus oppia ja tämä on myös kerrottava opiskelijoille. 

Opettajan tärkeä työväline on tuntea opiskelijansa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että opettaja tietää, millaisin menetelmin hänen opiskelijansa oppivat yksilöllisesti mutta ennen kaikkea ryhmänä. Tätä tietoa opettaja saa tuntitilanteissa havainnoimalla ja  kokeilemalla. 

Kun yhteistä kieltä on niukalti, tarvitaan toimintaa  ja havainnollistamista. Tarvitaan vaihtelevia työtapoja: yksilöllisen työskentelyn rinnalle runsaasti yhteistyötä, parityöskentelyä, pienryhmiä, työkuntia, joissa yhteinen osaaminen ja kielitaito karttuvat. 

Mamuopettajan työkalut ovat erilaisia havainnollistamisen ja ryhmätyön välineitä. Työkalupakissa on paljon kuvia, videoita,  lappuja, värikyniä, liimaa, sakset,  pelejä.

Kotoutumisessa ja ympäristöön tutustumisessa  yksinkertaisia ja tehokkaita tapoja ovat vierailut, retket, opintokäynnit, ja yhdessä tekeminen.

custom writing write papers

Opettajille ja ohjaajille

spell check my website

Aineistoa

Materiaaliluettelo
PDF

Edustajana turvapaikkamenettelyssä - opas alaikäisen turvapaikanhakijan edustajalle
PDF

Mielenterveysongelmaisen maahanmuuttajan kohtaaminen ja tukeminen koulutyössä:
PDF

Turvapaikkamenettely Suomessa:
PDF

Opetussuunnitelma

Nutukka – Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa

Opetussuunnitelma

1. Yleistä

 • Opetussuunnitelmaan on koottu vuoden 2006 toteutusten elementit. Opetussuunnitelmaa kehitettiin vuoden 2007 piloteissa.

1.1.Toiminta-ajatus

Koulutuksen tarkoituksena on tukea nuoren turvapaikanhakijan yksilöllistä kehitystä tasavertaiseen osallistumiseen yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään oman kielensä ja kulttuurinsa säilyttäen.

 • Tukea opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä.
 • Auttaa hankkimaan taitoja selviytyä erilaisissa elämäntilanteissa
 • Edistää nuorten turvapaikanhakijoiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 • Parantaa yleisiä jatko-opintovalmiuksia ja yleistiedollisia valmiuksia
 • Laajentaa jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämän tuntemusta

Yksi vaihtoehto koulutuksen sisältöjen  eheyden lisäämiseksi on suunnittella lukujärjestys jossain määrin opetusta taustoittaviin teemoihin. Teemoja voidaan käyttää kehystämään opetuksen toteutusta. 

Taustoittavat teemat: Minä ja taustani, Oppimistaidot, Koti ja asuminen, Arjen taidot, Matkustaminen, Sosiaalinen vuorovaikutus, Koulutus Suomessa, Työ, Ammatit Suomessa, Oma maani, Ympäristö ja Suomen tuntemus,Yhteiskunta, Jatkosuunnitelmat.

1.2. Tuntijako

Tuntijako suunnitellaan joustavaksi niin että opiskeltavat osiot mahdollisimman monipuolisesti edistävät hankkeen perustavoitetta ohjata  nuoria turvapaikanhakijoita itsenäistymisessä ja aikuistumisessa. Opetusuunnitelmassa keskeistä on monipuolinen kielen opettaminen, jotta opetus kartuttaisi opiskelijoiden käytännön kielitaitoa; laajentaisi sanavarastoa, harjoittaisi puhe-, kuuntelemis-, lukemis-, ja kirjoittamistaitoa.  Kun koulutuksen tavoitteena on myös  yleistiedollisten  valmiuksien lisääminen tarkoituksella avata mahdollisuudet jatko-opintoihin, on kielen opetuksen rinnalla arjen taitojen ja elämänhallinnan, yhteiskuntatiedon ja kulttuurin tuntemuksen osuus merkittävä. 

2. Suomen kieli ja kulttuuri

Laajuus:  150  – 170 tuntia

Tavoitteet

 • Kielitaidon tasot 1-2
 • Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen
 • Opiskelija kertaa suomen kielen alkeet.
 • Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään selkeästi ja ymmärrettävästi sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän pystyy selviytymään suomen kielellä erilaisissa viestintätilanteissa.
 • Opiskelija ymmärtää lukemansa tekstin (kielitaitotaso 1-2) ja osaa keskustella siitä
 • Opiskelija ymmärtää paremmin suomalaisen puhetta myös luokkahuoneen ulkopuolella.
 • Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin tapoihin sekä osaa toimia suomalaisessa kulttuuriympäristössä.
 • Opiskelija oppii erilaisia opiskelumenetelmiä

Sisältö

 • Kielen opiskelu nivotaan kiinteästi yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen opiskeluun ja sitä tukevat myös arjen taitojen ja elämänhallinnan osuudet. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kokoamalla lukujärjestys viikkoteemoittain: 
  • Kieliopin perusasiat
  • Keskusteluharjoitukset
  • Kuullunymmärtämistehtävät
  • Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen
  • Kirjoitelman suunnittelu ja kirjoittaminen
  • Opiskeluun, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvän sanaston kartuttaminen
  • Juhla ja arki suomalaisessa yhteiskunnassa

Oppimateriaali

 • Oppikirja: Heikkilä, Satu & Majakangas, Pirkko: Hyvin menee! Suomea aikuisille, 
 • Suomea ole hyvä 1 
 • Opettajan materiaali, esim. helpot sanomalehtiartikkelit
 • Verkkomateriaali

Arviointi

Arvosanoin 1 – 5. 

3. Ilmaisutaito

Laajuus: 25 tuntia

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu eri tapoihin ilmaista itseään suomeksi suullisesti, kirjallisesti ja kehollaan ja uskaltaa myös tehdä sen.

Sisältö

 • Puheen pitäminen
 • Eri pituisia kuvausprojekteja videokameralla
 • Ilmaisuharjoituksia
 • Mielipiteen ilmaiseminen
 • Luovaa kirjoittamista, esim. sarjakuvan teko

Arviointi

 • Hyväksytty/hylätty

4. Tietotekniikka

Laajuus: 24 – 30 tuntia

Tavoitteet

 • Opiskelija oppii tietokoneen peruskäytön alkeet, siihen liittyvää sanastoa ja oppii kirjoittamaan tietokoneen avulla yksinkertaisia tekstejä.

Sisältö

 • Tietokoneen hallinta, sanasto, tekstinkäsittely, tiedostonhallinta, Internet ja sähköposti

Oppimateriaali

 • Opettajan oma materiaali

Arviointi

 • Suoritettu

5. YHTEISKUNTATIETO JA KULTTUURINTUNTEMUS

Laajuus: 65 – 75 tuntia

Tavoitteet

 • Oman identiteetin tukeminen ja voimavaraistuminen
 • Oman kulttuurin vahvuuksien tunnistaminen
 • Tutustuminen peruselinkeinoihin ja kulttuuriin
 • Lisätä opiskelijan ymmärrystä siitä, miten toimia ja elää suomalaisessa yhteiskunnassa
 • Valmiuksia suomalaisessa palvelujärjestelmässä toimimiseen
 • Antaa valmiuksia täyttää itse tarvittavat asiapaperit.
 • Tutustuminen koulutusmahdollisuuksiin                                    
 • Luoda kasvokkaiskontaktit vierailujen avulla.
 • Laajentaa opiskelijan sanavarastoa arkea ja tulevia opintoja varten.
 • Auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa eri opiskelumenetelmien avulla..

Sisältö

 • Sosiaaliturva, esim. Kelan tarjoamat palvelut, vierailu Kelassa.
 • Asuminen, asunnon vuokraus.
 • Oikeudet ja velvollisuudet, esim. kansalaisuus
 • Kansalaistoiminta
 • Työelämätietous ja työn hakeminen, vierailu työvoimatoimistossa

Oppimateriaali

Arviointi

 • Arvosanoin 1 – 5

6. OPINTOJEN OHJAUS

Tavoitteet

 • Opiskelija kehittää opiskelutaitojaan ja arvioi realistisesti etenemismahdollisuuksiaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
 • Opiskelija tutustuu eri ammatteihin, työmahdollisuuksiin ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja suunnittelee jatko-opintojaan.
 • Opiskelijaa kannustetaan ottamaan vastuu omista opinnoistaan ja niissä etenemisessä
 • Opiskelijaa tuetaan käynnissä olevissa opinnoissa. 

Sisältö

 • Opiskelun suunnitteluun ja etenemiseen liittyvät keskustelut
 • Erilaiset keskustelut yhteisistä ja opiskelijoiden omista asioista
 • Ohjattu kotitehtävien tekeminen
 • Poissaolojen selvittäminen

7. ARJEN TAIDOT JA ELÄMÄNHALLINTA

Laajuus: 75 - 140 tuntia 

Tavoitteet

 • Opiskelija huolehtii omasta ympäristöstään ja hyvinvoinnistaan 
 • Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti ja yhteisössä
 • Opiskelija saa kannustusta oman elämänsä suunnittelussa.
 • Ryhmähengen vahvistaminen
 • motivaation lisääminen muihin opintoihin

Sisältö

 • Arjen taitojen ja elämänhallinnan harjoitteleminen
 • Tutustuminen erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin
 • Yhteinen harrastustoiminta, kuten käsityöt ja liikunta
 • Vierailut, tutustumiskäynnit ja retket
 • Asuminen, ravitsemustietous, terveystieto
 • Arjessa ja yhteisössä toimiminen
 • Toiminnalliset menetelmät 

8. Virikepajat

Laajuus:  70 tuntia, toteutus viikko-opetuksena tai viikonloppupajoina 

Tavoitteet

Virikepajojen tavoitteena on tutustuttaa nuoria  toiminnalliseen itsensä kehittämiseen ja erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että nuoret löytävät viriketoiminnan kautta vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan ja saavat käytännönläheistä ohjausta. Virikepajoilla on mahdollista monipuolistaa koulutuspilotin sisältöjä nuorten kiinnostuksen mukaan ja samalla varmistaa, että luova ilmaisu, käden taidot ja liikunta ovat tukemassa  nuoren kokonaisvaltaista kasvua.

Sisältö

 • luovan ilmaisun taidot
 • erilaiset kädentaidot
 • valokuvaus ja kuvataide, media
 • liikunta
 • musiikki

Motivointi, kannustaminen ja arviointi

Perusedellytyksenä opiskelijoiden motivoinnille, on mahdollisimman selkeän ja monipuolisen kuvan luominen etukäteen koulutuksesta. Etukäteistiedottaminen suunnitellaan hyvin konkreettiseksi ja käytännölliseksi, niin että nuoret tutustuvat ennen koulutuksen alkua paitsi koulutukseen myös kurssipaikkaan,  kurssipaikan olosuhteisiin ja asumis- ja kulkujärjestelyihin. Ennen koulutuksen alkua opisto pyrkii organisoimaan opistossa opiskelevia nutukkalaisten kurssikummeiksi ja vertaisohjaajiksi. Kansanopistojen koulutukseen osallistuminen voi parhaimmillaan rakentaa kestäviä ihmissuhteita kurssilaisten kesken.

Osaamiskartoitus

Tavoite

Osaamiskartoituksen tausta-ajatuksena on, että nuorilla on jo paljon erilaista hiljaista tietoa, jonka tunnistaminen ja käyttökelpoisuuden arviointi luo pohjaa opiskelulle ja  tukee itsetuntoa. Omien taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja siihen ohjaaminen nuorten turvapaikanhakijoiden kohdalla on haasteellista, kun yhteistä sanallista kielitaitoa on niukalti. Semminkin on merkityksellistä pyrkiä luomaan sellaisia tekemisen tapoja, joissa nuorella on mahdollisuuksia ilmaista ja tunnistaa omia kykyjään ja niitä arvioida. Osaamiskartoituksessa nuori kokoaa  omaa osaamistaan erilaisin keinoin osaamiskansioksi. Sen . kasvattaminen koulutuksen kuluessa toimii myös oppimisen henkilökohtaistamisen pohjana ja syntyy keskustellen ohjaajien kanssa. Osaamiskartoitus merkitsee sitä, että opiskelijaa itseään kannustetaan seuraamaan ja kirjaamaan omaa edistymistään. Tähän luo hyvät edellytykset se, että ohjaajien on mahdollista oppia tuntemaan nuoret henkilökohtaisesti ja heidän ja koulutuksesta huolehtivien opettajien yhteistyö ohjauksessa on mahdollista kehittää monipuoliseksi.

Osaamiskartoitus on keino motivoida ja kannustaa nuorta turvapaikanhakijaa.Osaamiskartoitusta kehitetään pilottikoulutusten yhtenä työkaluna. Sitä toteutetaan läpäisyaineena mahdollisimman monipuolisesti kurssikokonaisuuksissa. 

Laajuus : Osaamiskartoitus toteutetaan koulutuksen kestäessä jatkuvana prosessina. Laajuus tunteina 30-40 tuntia (n. ½ h / päivä)

Sisältö:

 • Tietämistä ja taitoa arjen toiminnoissa 
 • Arjen toiminnoissa käytetty harkintakyky
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Hahmotuskyky
 • Päätöksentekokyky
 • Ilmaisutaito
 • Kyky itsenäiseen työskentelyyn

Jälkiseuranta

Koulutuksessa mukana olevien ohjaajien työaikaa on tarpeen varata myös jälkiohjantaan. Nuorten kohdalla on tarvetta ohjata opiskelijoita myös koulutuksen päättymisen jälkeen jatko-opintoihin pyrkimisessä tavoitteena, että kukaan ei jäisi ilman jatko-opiskelupaikkaa. Ohjauksen merkitys korostuu sen takia, että turvapaikanhakijoille tarjolla oleva  koulutus on jatkuvasti muuttuva; Opiskelupaikan löytäminen edellyttää järjestettävän koulutuksen ja siinä tapahtuvien muutosten jatkuvaa seuraamista. Kun lisäksi turvapaikanhakijan oma tilanne saattaa muuttua ratkaisevasti mm. oleskelulupapäätösten myötä, tarvitaan ohjaajien tukea muuttuvissa tilanteissa.

crypto mining services

Etusivu

https://www.wegreened.com/o1-visaEuroopan pakolaisrahasto

 

 

 

 

 

Euroopan pakolaisrahasto on osallistunut hankkeen rahoitukseen.

Nutukka-aineisto on tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen opettajille ja nuorten ohjaajille. Aineisto sisältää

 • Tuntikuvauksia
 • Oppimateriaaleja
 • Opetussuunnitelman

Jos olet nuorten maahanmuuttajien opettaja, voit kenties löytää vinkkejä omaan opetukseesi!

Aineisto on kerätty vuosien 2006-2007 aikana Turun kristillisessä opistossa, Viittakiven opistossa ja Seurakuntaopistossa sekä Turun ja Perniön vastaanottokeskuksissa järjestetyistä pilottiopetuksista.

Lue myös Sirpa Mäkisen ja Leena Teinilän tekemä raportti Nuoren oikeus kieleen ja kulttuuriin - Arviointia ja kehittämistä (julkaistu 2008, 33 sivua):
PDF

Maahanmuuttajille suunnattu opetustarjonta kansanopistoissa

www.kansanopistot.fi/maahanmuuttajille

Nutukka-extranet

Suomen Kansanopistoyhdistys ry ylläpitää Nutukka-keskustelufoorumia. Foorumi on tarkoitettu lähinnä nuorten turvapaikanhakijoiden edustajille.

Keskustelufoorumiin (vaatii tunnukset)bestgrammarchecker.net