Aineiston kuvaus

is bitcoin mining worth itterm paper writing

Nutukan pilottiohjelmissa opettajat ovat avanneet omat tuntinsa. Tälle sivustolle on kerätty aineistoja vuosien 2006-2007 aikana Turun kristillisessä opistossa, Viittakiven opistossa ja Seurakuntaopistossa sekä Turun ja Perniön vastaanottokeskuksissa  järjestetyistä pilottien opetuksesta.

Kenelle: opettajille

Aineisto on tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen opettajille ja nuorten ohjaajille. 

Sisältö: tuntien toteutuksia ja niiden arviointia

Aineistossa on mukana opetussuunnitelma, jota rakennettiin ja kehiteltiin kahden hankevuoden aikana.  Kyse on yleisvalmentavasta kurssista, jonka sisällöt noudattelevat Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen sisältöjä. Varsin paljon painotetaan arjen taitoja,  oppimisen ohjausta, motivointia ja kannustamista. Opetussuunnitelma on kehys, joka toteutuu luokkatilanteissa. Niinpä aineisto sisältääkin tuntien toteutuksia ja opettajan arvioita niiden onnistumisesta.

Käyttö: vihjeitä omaan opetukseen

Ideana on, että nuorten maahanmuuttajien opettajat voisivat  saada vihjeitä omaan opetukseensa. 

Tuntikuvaukset ovat esimerkkejä siitä, miten opetus on käytännössä toteutettu. Useimmiten koulutuksen toteuttajia on useita. Työkansio voi osaltaan auttaa opetuksen yhteensovittamisessa eheäksi kokonaisuudeksi.

Tärkeää erityisesti maahanmuuttajien opetuksessa

Opettajien kokemus on, että motivointi saattaa olla erityisen haasteellista, mutta että varsin usein nuoret maahanmuuttajat ovat innostuneita ja ahkeria. Tuntikuvauksiin on kirjattu opetuksen tavoitteita. Erityisellä huolella kannattaa miettiä jokaisen opetusrupeaman osalta se mitä on tarkoitus oppia ja tämä on myös kerrottava opiskelijoille. 

Opettajan tärkeä työväline on tuntea opiskelijansa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että opettaja tietää, millaisin menetelmin hänen opiskelijansa oppivat yksilöllisesti mutta ennen kaikkea ryhmänä. Tätä tietoa opettaja saa tuntitilanteissa havainnoimalla ja  kokeilemalla. 

Kun yhteistä kieltä on niukalti, tarvitaan toimintaa  ja havainnollistamista. Tarvitaan vaihtelevia työtapoja: yksilöllisen työskentelyn rinnalle runsaasti yhteistyötä, parityöskentelyä, pienryhmiä, työkuntia, joissa yhteinen osaaminen ja kielitaito karttuvat. 

Mamuopettajan työkalut ovat erilaisia havainnollistamisen ja ryhmätyön välineitä. Työkalupakissa on paljon kuvia, videoita,  lappuja, värikyniä, liimaa, sakset,  pelejä.

Kotoutumisessa ja ympäristöön tutustumisessa  yksinkertaisia ja tehokkaita tapoja ovat vierailut, retket, opintokäynnit, ja yhdessä tekeminen.

custom writing write papers