Aikaan liittyvä sanasto

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Suomen kieli ja kulttuuri ja sillä on avainsanat .

 

Opetuksen tavoitteet:

Työtavat ja materiaali:

Opiskelijoille annettiin käsitekartta, jossa vuosi jaetaan kuukausiin, viikkoihin, viikonpäiviin, vuorokausiin ja vuorokaudenaikoihin. Kuukausien, viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen nimet kirjoitettiin yhdessä ja laskettiin esimerkiksi kuinka monta vuorokautta on viikossa ja kuinka monta viikkoa on vuodessa. 

Käytiin läpi milloin – kysymys ja siihen vastaaminen, eri päätteet. Käytiin läpi sanat eilen, tänään, huomenna; edellinen, tämä, seuraava ja harjoiteltiin niitä niin, että opettaja kyseli suullisesti kysymyksiä kaikilta.

Materiaali: Käsitekartta aikaan liittyvistä sanoista, kysymyksiä uusista sanoista ja tehtävä olla-verbin imperfektistä.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Harjoitus toimi hyvin ja käsitekartan läpikäyminen havainnollisti opiskelijoille hyvin aikaan liittyvät sanat. Samalla he saivat käsityksen menneestä aikamuodosta.

Tuntimäärä: 2

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?