Ammatinvalinta: ammattien kuvaukset

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Opintojen ohjaus ja sillä on avainsanat , .

Opetuksen tavoitteet:

Erilaisiin ammatillisiin koulutuksiin tutustuminen.

Työtavat ja materiaali:

Opettaja oli monistanut selkokieliset kuvaukset kahdestakymmenestä eri ammatista. (OPO-materiaalia, AMMA-projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille.HY)Kuvauksesta kävi ilmi ammatinharjoittajan työnkuva ja koulutusväylä. Kuvaukset oli levitetty pöydille, ja jokainen opiskelija sai valita kaksi kuvausta itselleen. Opiskelija luki itsenäisesti kuvaukset, selvitti uudet sanat, pohti kyseisen ammatin hyviä ja huonoja puolia ja lopuksi esitteli ammattikuvauksen muille sekä kirjoitti taululle oppimansa uudet sanat.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Tehtävä oli melko raskas ja hieman liian vaikea muutamille opiskelijoille. Muodostime heidän kanssaan lopulta ryhmän, jossa opettaja oli yhtenä jäsenenä. Ryhmän edessä esiintyminen on opiskelijoille jo tuttua, ja toisten esityksiin suhtaudutaan hyvin. Aikaa tehtävään kului suunniteltua kauemmin. Kaksi opiskelijaa löysi itseään kiinnostavan ammatin!

Tuntimäärä: 4

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?