Ammatteihin liittyvä sanasto

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Suomen kieli ja kulttuuri ja sillä on avainsanat , .

Opetuksen tavoitteet:

Ammatteihin liittyvää sanastoa

Työtavat ja materiaali:

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Kirjoitustehtävä: opiskelijoiden oli vaikea hahmottaa käsitystä, että eriluonteiset ja taipumuksiltaan erilaiset ihmiset sopivat eri ammatteihin. Koulutusta pidettiin riittävänä takeena sopivuudesta johonkin ammattiin.

Tuntimäärä: 4

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?