Eduskunta

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Yhteiskunta ja sillä on avainsanat , .

Yhteiskuntatieto

Eduskuntavaalit

Opetuksen tavoitteet:

Opiskelijoiden perehdyttäminen Suomen poliittisen järjestelmän pääpiirteisiin ja puolueiden välisiin eroihin.

Työtavat ja materiaali:

Opiskelijat olivat osoittaneet kiinnostusta lähestyviä vaaleja kohtaan, joten päätin perehdyttää heitä asiaan heti vaalien jälkeen. Tunnin alussa keskusteltiin vaalituloksesta ja opiskelijat muitelivat, mitä olivat kuulleet vaaleista TV:ssä. Pyysin opiskelijoita miettimään eri puolueiden nimiä, ja laadimme taululle listan eduskuntapuolueista. Pohdimme puolueiden välisiä eroja ja vasemmisto/oikeisto –jakoa. Opettjan jakama moniste luettiin ääneen ja keskusteltiin vaikeista sanoista. Demonstroimme harjoittelijan kanssa äänestyskäytäntöä leimaamisineen ja koppeineen. Lopuksi jokainen mietti, mitä asioita itse pitäisi tärkeiminä, jos äänestäisi itse. Laadimme asioista listan ja phdimme niiden välistä tärkeysjärjestystä. Kotitehtäväksi väittämiä koskien opettajan laatimaa monistetta.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Aihe kiinnosti opiskelijoita kovasti, erittäin onnistunut tunti. Opiskelijoilla oli yllättävän paljon tietoa eri puolueista ja monet muistivat nimeltä useita poliitikkoja! Kotitehtävää tarkistettaessa syntyi mielenkiintoinen keskustelu, kun muutama opiskelija oli vastannut väittämään ”kaikkien perheenjäsenten on äänestettävä samaa henkilöä” kyllä. Opiskelijoiden oli vaikeaa käsittää, että voisi olla tilanne, jossa mies ja vaimo äänestävät eri puolueita. Opiskelijat ovat kiinnostuneita suomalaisesta yhteiskunnasta, ja vertailu kotimaahan synnyttää useimmiten vilkasta keskustelua.

Tuntimäärä: 2

Toteuttaja: Anni Pärnänen

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?