Elämäntaitoa - virikepaja

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Arjen taidot ja sillä on avainsanat .

Opetuksen tavoitteet:
Virikepaja elämäntaitoa taideterapian keinoin

Sessio 1
Luoda turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiiri
Yhteiset tavoitteet työskentelylle lähtökohtana oma elämäntilanne

Työtavat ja materiaali:
Esittelykierros arvaillen osallistujien ikiä alkujännityksen purkamiseksi.
Piirtäminen ja kirjoittaminen omasta elämäntilanteesta juuri nyt.
Omien tuotosten esittely.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Toimi yllättävän hyvin.

Tuntimäärä: 2,5 h (virikepaja laajuudeltaan 15 h)

Sessio 2

Opetuksen tavoitteet:
Oman elämän jäsentäminen – itse ja oma itse yhteisössä

Työtavat ja materiaali:
Taidetearpian keinoja : omat mandalatyöt eli omat piirustukset ja lopuksi yhteispiirustus
- Keskustelu piirrosten pohjalta

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:
Toimi yllättävän hyvin. Opiskelijat suostuivat työskentelemään ehkä itselleen hieman vierailla keinoilla.

Tuntimäärä: 3 h

Sessio 3

Opetuksen tavoitteet:
Oma elämä – menneisyys
Oma elämä nyt – mikä tärkeää?
Illanviettoon valmistautuminen
Ohjelmallinen illanvietto

Työtavat ja materiaali:
Savityönä jotain, mikä liittyy omaan menneisyyteen, keskustelu tuotoksista
Maalaten ja keskustellen; mikä tärkeää nykyhetkessä
Musiikkia iltaa varten rummuin.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:
Toimi kyllä, mutta emme voineet käyttää savityötä niin monipuolisesti kuin olisin halunnut. Ehkä kielimuuri ja elämänhistoriat esteenä. Tarkoitus oli, että jos menneisyydessä on jotakin sellaista, jonka haluaa jo jättää syrjään ” heittää pois” , olisimme tehneet niin konkreettisesti savien kanssa, eli heittää menemään tai purkaa palasiksi. Tämä ei kuitenkaan onnistunut.
Maalauksesta uutena työtapana opiskelijat pitivät ja keskittyivät siihen hyvin ja pitkään.

Tuntimäärä: 8 h / 4 jaksoa

Sessio 4

Opetuksen tavoitteet:
Oman tulevaisuuden tutkiminen

Työtavat ja materiaali:
Keskustellen positiivisesta ja negatiivisesta elämänasenteesta. Kotitehtäväksi piirros itsestä kymmenen vuoden kuluttua.
Päätös: yhteisvoima –piiri. Jokainen sanoo yhden sanan oikeassa järjestyksessä lauseesta ”kun sinä autat minua ja minä autan sinua, niin onnistumme yhdessä”.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:
Tulevaisuustyöskentely lyhyt, koska opiskelijat olivat väsyneitä.

Tuntimäärä: 1

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?