Elokuvaillat

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Arjen taidot ja sillä on avainsanat , .

Tavoitteet:
Yhteiset elokuvaillat voivat edistää ryhmän yhteenkuuluvuutta. Ne voivat palvella myös mediakasvatusta, tutustuttaa nuoria elokuvatarjontaan, laajentaa ja syventää elokuvien tuntemusta.  Elokuvaillat voidaan suunnitella niin, että ne lisäävät nuorten omatoimisuutta.

Työtavat ja materiaali:
Elokuvailtojen suunnittelu voi olla ainakin osittain nuorten tehtävänä, sitä voidaan vastuuttaa ryhmässä; ohjaaja voi tuoda materiaalia elokuvien valintaan. Nuorten kielitaito asettaa rajoituksia sellaisten elokuvien katseluun, joissa teksteillä on merkittävä osuutensa. Sekä ryhmäläisten että ohjaajan viitseliäisyyttä ja taitoja tarvitaan taustamateriaalin ja mahdollisen tulkkauksen kanssa. Elokuvakulttuuriin tutustuminen edellyttää lyhytfilmien, dokumenttien, eri maiden elokuvien, myös vanhemman elokuva-aineiston mukaan ottamista mahdollisuuksien mukaan. Ohjelmaan olisi hyvä sisältyä myös elokuvien katselua elokuvateatterissa.

Elokuvatallenteita voi lainata yleisistä kirjastoista.

Vihjesivuja: 

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:
Kaikkien opiskelijoiden ei tarvitse osallistua, vaan toiminnan on hyvä perustua vapaaehtoisuuteen. Elokuvan katseleminen on mukavaa vaihtelua muuten hyvin urheilupainotteiseen vapaa-aikaan.

Tuntimäärä: Tietty säännöllisyys viikkorytmissä luo jatkuvuutta.

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?