Henkilökohtainen opetussuunnitelma: taitokämmen

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Opintojen ohjaus ja sillä on avainsanat .

Opetuksen tavoitteet:

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, oman osaamisen ja tavoitteiden pohtiminen

Työtavat ja materiaali:

Taitokäsi: jokainen piirtää oman kätensä kuvan ja kirjoittaa kämmenosaan viisi asiaa, jotka jo osaa ja jokaiseen sormeen yhden asian, jonka haluaa oppia.

HOPS-lomake: katsotaan kysymykset yhdessä korostaen sitä, että oma suunnitelma kannattaa tehdä ajan kanssa ja pohdiskellen. Puhutaan siitä, että kurssin lopussa palataan kirjoitettuihin suunnitelmiin ja mietitään mitkä asiat ovat muuttuneet ja ovatko tavoitteet toteutuneet.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Joillekin opiskelijoille oli hankalaa hahmottaa eroa niiden asioiden välillä, jotka jo osaa ja niiden jotka haluaa oppia (esim. ”haluaisin oppia lisää jalkapalloa, koska osaan jo jalkapalloa”). Ajatus itsenäisestä oman oppimisen suunnittelusta on opiskelijoille uusi, oppimisen ajatellaan olevan riippuvaista ennen kaikkea opettajasta. Samoin käsite opiskelutaidot vaatii avaamista ja purkamista konkreettisiksi asioiksi. Mahdollisuus keskustella opettajan kanssa omasta oppimisesta ja opiskelun etenemisestä oli kuitenkin useimmille opiskelijoille tervetullut. Keskustelua myös siitä mikä edistäisi haluttujen taitojen oppimista.

Tuntimäärä: 3

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?