Kirjastovierailu

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Arjen taidot, Opintojen ohjaus ja sillä on avainsanat , .

Opetuksen tavoitteet:

Kirjastovierailu, Opetellaan etsimään kirjoja hakukoneelta ja hyllyistä. Halukkaille hankitaan kirjastokortit.

Työtavat ja materiaali:

Luokassa käytiin läpi teosten hakumenettely piirtoheittimen avulla. Kirjastossa tutustuttiin lainattaviin materiaaleihin: kirjat, videot, musiikki ja harjoiteltiin teoksen hakua käytännössä.

Luokassa käytiin vielä läpi teosten aineistoluokat ja annettiin kotitehtäväksi etsiä omaa kotimaata käsittelevä kirja.

Ensimmäisellä kirjastokäynnillä voi myös tehtävänä olla etsiä tai tilata oman kielen sanakirja, jota tarvitaan koulussa. 

Kävimme siis läpi kirjaston hakuohjelmaa ja lainasimme jokainen jotakin. Sen jälkeen tulimme kerhohuoneeseen ja kävimme läpi opettajan antamia, kirjastoon liittyviä tehtäviä.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Oli hyvä käydä läpi asiaa teoriassa ennen käytäntöä. Kirjastossa nuoret täyttivät itse kirjastokorttihakemuslomakkeen. Se osoittautui hyväksi perusharjoitukseksi. Kaikille ei perushenkilötietojen täyttäminen ollut kovinkaan selvää ja tuttua.

Luokkaopetukseen kannattaa ottaa mukaan esimerkkejä kirjaston kirjoista ja muusta materiaalista, niin että esim.  hyllypaikkamerkinnät tulevat etukäteen tutuiksi.

Kirjastojen virkailijoita kannattaa käyttää tutustuttamisessa ja opastamisessa etukäteen sopien.

Tuntimäärä: 5

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?