Kotimaan esittely

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Yhteiskunta ja sillä on avainsanat .

Opetuksen tavoitteet:

Työtavat ja materiaali:

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Samasta maasta kotoisin olevat opiskelijat tekivät työnsä pareittain. Tämä oli hyvä ratkaisu, sillä näin heikoimmat saivat tukea työskentelyssä. Kirjoittamis- ja tiedonhakuvaiheessa kaikki osallistuivat työskentelyyn, mutta esitelmiä pidettäessä parin heikompi osapuoli ei välttämättä saanut suunvuoroa. Itsenäinen työskentely oli yllättävän vaikeaa joillekin opiskelijoille: omaa tuotosta käytiin vähän väliä arvioituttamassa opettajalla, ja omia ideoita tuntui olevan hankalaa keksiä.

Yhden opiskelijan kielitaito ei riitä tehtävän tekemiseen, joten sovitaan, että hän kertoo piirrosten avulla omasta maastaan.

Opiskelijoille tärkeää tietää, kuka tulee näkemään heidän työnsä, tulevatko ne seinälle vai vain opettajan nähtäväksi.

Tiedonhaku netistä: opiskelijoiden tiedonhakutaidot ovat hyvin vaihtelevia, osalle hakukoneet ovat hyvin tuttuja, toiset eivät osanneet käyttää juurikaan.

Tuntimäärä: 4 - 6

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?