Kotoutuminen

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Yhteiskunta ja sillä on avainsanat .

Opetuksen tavoitteet:

Työtavat ja materiaali:

Laadittiin taululle yhteinen miellekartta, johon kirajttiin asioita, joita maahanmuuttaja tarvitsee voidakseen sopeutua uuteen maahan. Työskentelyn lopuksi opettaja selvitti opiskelijoille kotoutumisen ja kotouttamisen käsitteet.

Opettaja esitteli opiskelijoille ns. sopeutumiskäyrän, joka kuvaa uuteen maahan tottumisen prosessia. Prosessin vaiheet alla.  Keskustelua mallin paikkansapitävyydestä opiskelijoiden kohdalla. Millaisissa tilanteissa Suomeen saapumisen jälkeen oma olo on ollut surkea, milloin onnellinen? VSY:n maahanmuuttaja-aineistossa on esitelty harjoitus ns.onnellisuusindikaation piirtämisestä kuvaamaan henkilökohtaista muuttoon sopeutumisprosessia. Sitä voi käyttää tutuksi ja turvalliseksi koetun ryhmän kanssa. Se on luettavissa osoitteessa http://vsop-php.vsy.fi/opinto/maahanmuuttajat.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Tunti oli erittäin onnistunut: molemmat tehtävät herättivät runsaasti keskustelua ja kommentteja. Opiskelijat hahmottivat itsenäisesti, että jotta tuntisi olonsa kotoisaksi uudessa maassa, on sekä pystyttävä omaksumaan asioita uudesta kulttuurista että säilytettävä omia tapoja ja oma kieli.

Sopeutumis- /kulttuurishokkimalli kiinnosti opiskelijoita kovasti, monet tunnistivat sen todenmukaiseksi ja kertoivat esimerkkejä sekä omasta että muiden tuttujen maahanmuuttajien elämästä. Hauskaa huomata, että opiskelijat voivat puhua hankalistakin asioista vapaasti tunnilla!

Tuntimäärä: 2

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?