Liikunta

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Arjen taidot ja sillä on avainsanat , .

Torstaisin järjestämäni vapaa-ajantoiminta oli vapaaehtoista, nuorten kiinnostuksista lähtöisin olevaa toimintaa. Koska Nutukka-ryhmä oli aktiivinen ja liikunnallinen, ohjelmassa oli paljon liikunnallista toimintaa. Pelasimme joukkuepelejä, kuten jalkapalloa, salibandya ja koripalloa. Lisäksi kävimme retkellä Tuusulan uimahallissa, mikä onnistui hyvin. Uimaretkelle osallistui kymmenkunta opiskelijaa. Jokainen retkellä ollut nautti vedessä polskuttelusta, kaikki halusivat myös löylytellä saunassa.

Musiikki harrastuksena oli myös kiinnostavana. Nutukka ryhmäläisissä oli musisoimisesta kiinnostuneita ja motivaatiota oppia uutta musiikissa, kuten pianon ja kitaran soittoa. Niinpä kävimme myös soittelemassa, niiden ryhmäläisten kanssa, jotka halusivat.

Joukkuelajit hioivat Nutukan ryhmähenkeä ja joukkuelajeissa joidenkin ryhmän jäsenten temperamenttisuus nousi eri lailla esille, mitä tavallisessa oppituntitilanteessa. Pelatessa ilmeni, että ryhmäläisten tietämys joukkuelajeista ja taidot olivat hyvin eri tasolla. Liikunnallisessa toiminnassa oli hienoa huomata, että ryhmäläiset eivät sorsineet heikommalla osaamistasolla olevia, vaan heillekin annettiin mahdollisuus pelata tasavertaisena joukkueenjäsenenä ja he saivat onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

Liikunnallinen toiminta mahdollisti myös tutustumisen ja ystävystymisen syntyperältään suomalaisiin, sillä Nutukka-ryhmäläisten kanssa halusivat pelata myös muut seurakuntaopiston opiskelijat, sekä samalla kampusalueella olevan Diakoni-ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Keskustelukielenä liikunnallisessa toiminnassa käytettiin suomea, vain harvoissa tilanteissa käytettiin apuna englantia. Suomen käyttäminen ohjekielenä, ja etenkin pelin ohessa käydyt keskustelut, mahdollistivat Nutukka-opiskelijoiden sanavaraston laajentumisen. Myös erilaisten kulttuurien vertaamista ja erojen pohdiskelua syntyi. Pelien ohessa syntyi myös syvällisiä ja koskettavia keskusteluja. Koen että liikunnallinen toiminta yhdistää ja voi toimia ”pelinavaajana” keskusteluille ja sitä kautta vaikeidenkin asioiden käsittelylle.

Pelatessa pieniä ristiriitoja syntyi lähinnä erilaisista pelitavoista, jotka johtuivat esimerkiksi sääntöjen heikosta tuntemuksesta tai tottumisesta erilaiseen pelityyliin. Myös muutamia räikeitä, erikoisia sääntöjen rikkomisia tapahtui, joissa miespelaajan vastapuolenpelaajana oli naispelaaja. Nämä johtuivat ehkä huomion- ja kontaktinhakuisuudesta. Ryhmän kesken kyettiin kuitenkin ratkaisemaan rikkomukset helposti ja pelaaminen sujui kuitenkin herrasmiesmäisesti.

Varsinkin alkuvaiheessa torstain ohjattu vapaa-ajan toiminta oli kysyttyä. Kevättä kohdin mentäessä kaupungin keskustassa käyminen rupesi tulemaan koululla tapahtuvan toiminnan kilpailijaksi, mikä aiheutti sovituista aikatauluista lipsumista ja epämääräisyyttä. Myös netissä surfaaminen oli mieluisa vapaa-ajan toiminta, joka lisääntyi atk-taitojen karttuessa.

Olympialaiset: Onnistunut päivä, hyvä ja kannustava henki.

Lähdettiin siitä, että kaikilla pitää olla hauskaa ja että nutukat saavat itsekin vaikuttaa harjoittelun muotoon. Niinpä aika pitkälle kuunneltiin heidän toiveitaan. Välillä teimme suunniteltuja harjoitteita ja välillä vain pelattiin. Mielestämme toimi hyvin, ja kaikki tulivat toimeen keskenään. Motivaatio säilyi sunnilleen samana loppuun asti, niin nutukoilla kun ohjaajillakin.

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Lukijoiden kommentteja:

  1. Ayaka kirjoitti 19.6.2015

    Good to see real expertise on display. Your conitiburton is most welcome.

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?