Opintotuki

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Opintojen ohjaus ja sillä on avainsanat .

Opetuksen tavoitteet:

Suomalaisen opintotukijärjestelmän hahmottaminen

Työtavat ja materiaali:

Vilma-portaalin teksti opintotuesta, tekstiin liittyvä sanasto ja oikein/väärin –väittämät.

Teksti luettiin yhdessä läpi ja poimittiin uudet sanat. Opettaja oli laskenut valmiiksi opintotuen suuruuksia eri tilanteissa oleville esimerkkiopiskelijoille. Opiskelijat harjoittelivat väittelemistä niin, että parin toinen osapuoli vastusti opintotukea, toinen puolusti sitä.

Yhdessä keskusteltiin, miten opiskelijat rahoittavat opintonsa opiskelijoiden kotimaassa.

Tunninpäätteeksi opiskelijat saivat aiheeseen liittyvän, kahteen osaan jaetun sanaston, ja pitivät pareittain toisilleen sanakokeet.

Opintotuki: http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso1.htm

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Väittelytehtävä ei onnistunut kovin hyvin: osalle opiskelijoista oli vaikeaa keksiä perusteluja näkökulmalle, joka ei ollut oma. Kielellisestikin liian haastava tehtävä. Suomalaista opintotukijärjestelmää kiiteltiin, opiskelijat ihailevat suomalaista sosiaaliturvaa.

Tuntimäärä: 2

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?