Oppimistaidot

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Opintojen ohjaus ja sillä on avainsanat .

Opetuksen tavoitteet:

Työtavat ja materiaali:

  1. Mielikuvaharjoitus johdantona: Istutaan piirissä silmät kiinni kuulostellaan sanaa koulu: mitä näet, mitä kuulet, mitä tunnet? Miltä vanhassa koulussasi näytti, millainen opettaja, tila, äänet, tuoksu? Miten opiskelu suomessa eroaa opiskelusta kotimaassa? Harjoitusta voi purkaa joko vain keskustelulla tai niin että opiskelijat ensin piirtävät mielikuvansa ja esim. kirjoittavat piirrokseen avainsanoja keskustelun pohjaksi. Kuitenkin kannattaa olla varovainen elävöittämisessä, sillä opiskelijoilla saattaa olla huonoja koulumuistoja. Niiden jakaminen onnistuu vain turvalliseksi koetussa ryhmässä. Mielikuvaharjoitus on mahdollista toteuttaa myös niin, että opiskelijat kuuntelevat sen aikana rentouttavaa musiikkia ja opettaja ohjaa huolella koulumuistojen elävöittämisen. 
  2. Muistiharjoitus: Oppimisen mieleenpainaminen ja ymmärtäminen (ARKS Oppimisen avaimet)
  3. Erilaiset oppimistyylit (ARKS Oppimisen avaimet sivu 20)
  4. Keskustelu siitä, miten ryhmäläiset ovat lahjakkaita eri asioissa 

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Sujui yllättävän hyvin, keskusteltiin siitä mikä edistäisi haluttujen taitojen oppimista.

Tehtävät koettiin melko vaativiksi. Synnyttivät asiaankuuluvaa keskustelua, hyvä! Esille nousi kysymyksiä, mm. mitä sitten jos ei osaa jotain tehtävää, keskusteltiin siitä miten eri ihmiset voivat tilanteessa toimia.

Tuntimäärä: 3

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?