Ryhmäyttäminen, keskittymisharjoitus

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Arjen taidot ja sillä on avainsanat , .

Opetuksen tavoitteet:
Ryhmäyttäminen ja ryhmähenki.

Työtavat ja materiaali:
Alkupiiri: keskittymisharjoitus niin, että silmät kiinni pyritään laskemaan kahteenkymmeneen ilman että kaksi ihmistä sanoo saman luvun samaan aikaan.
Valitaan pari seuraavaan harjoitukseen niin, että jokainen valitsee parin, jolla on joku yhteinen asia hänen kanssaan ja kertoo muille yhdistävän asian.
Kuvailevat ilmaisut -harjoitus: parin kanssa yhdessä keksitään ihmiseen liittyviä, positiivisia kuvailevia ilmaisuja. Jaotellaan ne sisäisiin ja ulkoisiin. Kirjoitetaan ilmaisut lapuille. Harjoituksen kuluessa jokainen menee vuorollaan piirin keskelle, nostaa lapun kummastakin kasasta ja vie ne henkilölle, jolle ne hänen mielestään sopivat.

Hedelmäsalaattileikki energian purkuun. Istutaan piirissä, tuoleja yksi vähemmän kuin osallistujia. Opettaja jakaa jokaiselle paperilaput, niihin on kirjoitettu aina yhden kansallisuuden nimi. Sovitaan, että kun huudetaan yhtä kansalaisuutta, vain sitä edustavat liikkuvat, mutta on mahdollista huutaa myös sana: ystävyys. Silloin kaikkien on liikuttava. Se, joka jää ilman tuolia, on piirin keskellä ja seuraava huutaja. Leikki sopii monenlaiseen tarkoitukseen. Sillä voi johdatella uuden asian opetteluun ja sillä voi koota opittua.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Alkupiiri onnistui hienosti, tuokio rauhoitti tunnelman ja valmisti keskittymään tulevaan harjoitukseen.

Parin valinta: Onnistui hyvin, tosin pitäydyttiin ulkoisissa piirteissä.

Kuvailevat ilmaisut: Onnistui hyvin, seurasi naurua ja iloisia ilmeitä, kun toiselta saatiin kiva adjektiivi. Huonona puolena se, että monet parit olivat keksineet samoja adjektiiveja, esi. ystävällinen/lyhyet hiukset. Oppilaita voi rohkaista miettimään myös erikoisempia piirteitä ja tarvittaessa tarkistamaan uusia sanoja sanakirjasta.

Tuntimäärä: 2

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?