Suomen historiaa

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Yhteiskunta ja sillä on avainsanat , .

Opetuksen tavoitteet:

Opettaa perusasioita Suomen historiasta, kartuttaa opiskelijoiden sanavarastoa, kehittää luetun ymmärtämistä ja kirjallisen ilmaisun taitoa. 

Työtavat ja materiaali:

Opettajan laatimat tekstit Suomen historiasta ja niihin liittyvät tehtävät (oikein/väärin-väittämät ja avoimet kysymykset.) Lisäksi kaikki saivat neljä eriväristä paperia, joille piirrettiin aikajanat Suomen esihistoriasta, Ruotsin vallan ajasta, autonomian ajasta sekä itsenäisyyden ajasta. Janoille piti kerätä tapahtumia teksteistä. Tunnilla myös katsottiin videoita.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Tutustuminen Suomen historiaan kiinnosti opiskelijoita todella paljon. Aluksi joidenkin opiskelijoiden oli vaikea käsittää, mikä aikajana edes on, varsinkin esihistorian osalta. Kunhan kaikki ymmärsivät, mistä oli kyse, tehtävä oli mielekäs tapa jäsentää Suomen historiaa. Lisäksi tehtävä oli siitä mukava, että kaikki opiskelijat pystyivät löytämään tekstistä jonkun vuosiluvun ja kertomaan, mitä silloin oli tapahtunut. Aikajanat auttoivat hyvin päälinjojen hahmottamisessa, vaikka niihin merkattiinkin asioita vuosilukujen mukaan. Opiskelijat tekivät myös suuremmat aikajanat ryhmätyönä koristeiksi kevätjuhliin.

Vaikein hahmotettava osa-alue oli Ruotsin vallan aika ja mitä lähemmäs nykypäivää tultiin, sitä helpompi asioita oli omaksua. Kun jokin osa-alue oli saatu käsiteltyä, kirjat ja kansiot piti laittaa pois ja opettaja pyysi opiskelijoita kertomaan, millaista elämä oli ollut Suomessa ja mitä oli tapahtunut. Tämä oli oiva keino kehittää omin sanoin kertomista. 

Tuntimäärä: Suomen historiaan käytetyt tunnit luokassa 20 ja lisäksi vierailu Kansallismuseossa.

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?