Tekstin ymmärtäminen: kuullun ymmärtäminen

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Suomen kieli ja kulttuuri ja sillä on avainsanat , , .

Opetuksen tavoitteet:

Työtavat ja materiaali:

Opiskelijoilla oli ollut kotitehtävänä teksti. Tunnilla he saivat kuullunymmärtämistehtävänä kymmenen monivalintakysymystä. Opiskelijat siis kuulivat jokaiseen kymmeneen kysymykseen yhden oikean ja kaksi väärää vaihtoehtoa, joista heidän piti tekstin perusteella valita oikea.

Materiaali: teksti, jossa useita postpositioita, monivalintakysymyksiä luettavaksi

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Tehtävänanto vei yllättävän kauan aikaa, sillä opiskelijat eivät ymmärtäneet harjoituksen kulkua. Kun kaikki ymmärsivät viimein mitä piti tehdä, harjoitus olikin opiskelijoille aika helppo lukuun ottamatta niitä, jotka eivät olleet lukeneet tekstiä kotona ollenkaan.

Tuntimäärä: 1

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?