Tutustuminen ja ryhmäytyminen

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Suomen kieli ja kulttuuri ja sillä on avainsanat , , .

Opetuksen tavoitteet:

Ryhmäläisiin tutustuminen ja ryhmäytyminen.

Työtavat ja materiaali:

Itsensä esitteleminen kysymyksiin vastaamalla. Kysymykset käydään ensin läpi yhdessä, sitten kaikki opiskelijat kysyvät toisiltaan ja opettajalta 5 kysymystä ja kirjoittavat vastauksen ylös.

Materiaali: valmis moniste, jossa tilaa kaikkien opiskelijoiden tiedoille.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Harjoitus toimi hyvin. Koska kaikkien täytyi saada tiedot omaan paperiinsa, myös ujoimmat ja suomea heikoimmin osaavat uskalsivat puhua suomea.

Opiskelijat oppivat toistensa nimet, kansalaisuudet, iän, asuinpaikan ja äidinkielen.

Tuntimäärä: 1 h 30 min.

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?