Työhön ja opiskeluun liittyvää sanastoa

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Suomen kieli ja kulttuuri ja sillä on avainsanat , , , , , .

Opetuksen tavoitteet:

Työtavat ja materiaali:

Harjoitus oli jatkoa edellisen päivän keskustelulle siitä, mitkä mitkä adjektiivit sopivat tiettyyn ammattiin. Nyt opiskelijat pohtivat kahdessa ryhmässä hyvän opiskelijan ja hyvän opettajan ominaisuuksia. Molemmilla ryhmillä oli oma ohjaaja. Jokainen opiskelija sai sanoa mielipiteensä sekä hyvästä opettajasta että hyvästä opiskelijasta. Lisäksi mietittiin syitä, miksi tietyt ominaisuudet ovat hyviä.

Materiaali: Lista adjektiiveista selityksineen. Opomateriaalia selkosuomeksi: adjektiiveja ja selityksiä. (OPH)

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Tämä keskustelu toimi aika hyvin. Vaikka adjektiivit olivat edelleen epäselviä suurelle osalle opiskelijoista, he olivat selvästi miettineet ja ottaneet sanoista selvää kotona. Tunnilla ei suoranaisesti tarvinnut miettiä omia opiskelutaitoja tai opettajan opettamistaitoja, mutta tässä harjoituksessa oli helppoa verrata käytännön opiskelua siihen, millaista sen pitäisi olla opiskelijan mielestä. Tämä toivottavasti auttoi opiskelijoita pohtimaan sekä omaa opiskeluaan että myös opettajan työtä kriittisesti.

Tuntimäärä: 1

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?