Vuorovaikutustilanteet

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Suomen kieli ja kulttuuri ja sillä on avainsanat , , .

Opetuksen tavoitteet:

Työtavat ja materiaali:

Improvisoitiin vuorotellen pareittain erilaisia vuorovaikutustilanteita, muut keksivät parille tilanteen ja tapahtumapaikan (mm. kaverin tapaaminen tapaaminen kadulla, tien kysyminen, onnittelu)
Kotitehtävänä oli ollut opettajan laatima moniste, jossa oli erilaisia lyhyitä dialogeja, joiden repliikit piti laittaa oikeaan järjestykseen, joten sanasto oli tuttua.

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Tunti oli innostava ja hauska, nekin opiskelijat, joiden kielitaito on vielä heikko, pystyivät osallistumaan, kun keskustelukumppani auttoi. Toisten esityksiin suhtauduttiin positiivisesti.

Tuntimäärä: 1

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?