Ympäristöstä huolehtiminen

Tämä artikkeli kuuluu luokkaan Yhteiskunta ja sillä on avainsanat , , .

Opetuksen tavoitteet:

Ympäristöstä huolehtiminen, luonnonvarat, energiankulutus, kierrätys, saastuttaminen.

Työtavat ja materiaali:

Käytiin kartan avulla ja keskustellen läpi maapallon luonnonvaroja: missä on pulaa puhtaasta vedestä, missä metsästä, miten energiaa tuotetaan eri puolilla maailmaa? Kasvien merkitystä ihmisten elämälle havainnollistettiin yksinkertaisen yhteyttämiskaavion avulla.

Kilpailu: opiskelijat kirjasivat ryhmissä mahdollisimman monta tapaa säästää luontoa ja ympäristöä.

Esineen elinkaari: piirrettiin limsapullon, T-paidan ja polkupyörän elinkaaret raaka-aineesta kaatopaikalle, pohdittiin, miten elinkaarta voisi pidentää. 

Opettaja oli tuonut tunnille erilaisia roskia, jotka lajiteltiin. Mietittiin, miten roskia voisi hyötykäyttää.

Tutustuimme Maanystävien taulukkoon eri kulkuvälineiden kuluttamasta energiasta.

Taustamateriaalia: www.maanystavat.fi

Kokeiltavaksi: www.ilmasto.org; www.ytv.fi/fin/ilmanlaatu/matkalla/matkapeli

Työtapojen ja materiaalin toimivuus:

Tunnit onnistuivat hyvin, vaikutti siltä, että opiskelijat saivat paljon uutta ja ajatuksia herättävää tietoa. Varsinkin esineiden elinkaari herätti keskustelua siitä, miten turhaa on ostaa aina uutta tavaraa. Jätteiden lajittelu oli opiskelijoille entuudestaan tuttua asiaa, joten sitä ei olisi ollut välttämätöntä enää kerrata tunneilla.

Tuntimäärä: 6

Samoihin aiheisiin liittyviä artikkeleita:


Kommentit

Kommentoi tätä tuntikuvausta : oletko esim. hyödyntänyt tämän sivun ideoita omassa opetuksessasi?